JindaJili

แหล่งท่องเทียวจังหวัดนครนายก.

Get Started
...
...

นครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขตอำเภอบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับทิวเขาดงพญาเย็น มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียวมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,351 เมตร ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกว่า "ที่ราบกรุงเทพฯ"

...

Mountains

ดรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคตะวันออกที่มีที่เที่ยวปากช่องเป็น สถานที่ท่องเที่ยวนครนายก สวยมากกกกใกล้วัดมณีวงศ์สำหรับใครที่กำลังมองหาวัดสวยนครนายกและวัดมณีวงศ์สถานที่ท่องเที่ยวที่ดื่มด่ำกับธรรมชาติแบบชิลๆ แนะนำมา เที่ยวนครนายก ค่ะ เกริ่นมาขนาดนี้แล้วทุกคนอยากจะรู้จัก นครนายกที่เที่ยว

Subscribe to receive updates!

Address


บ้านนานครนายก

Line


เพิ่มเพื่อน